Intensieve groendaken worden ook daktuinen of grasdaken genoemd.

intensieve groendaken - daktuinen - grasdaken

Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

 

Opbouw van het intensieve groendak

De opbouw van het intensieve groendak of daktuinen bedraagt de laagdikte minimum 20 cm tussen de 25 cm en 50 cm vinden we beplanting terug zoals gras, struiken en kruiden. Bij het extensieve groendak daarentegen beperkt de hoogte van de begroeiïg zich erter tot maximum 20 cm.

Dakcontructie bij intensieve groendaken

De dakcontructie bij intensieve groendaken moet ook een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een aangepaste dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 200 kg/m² moet kunnen dragen. Deze hoge norm maakt het dak dan ook veilig beloopbaar. Een vergunning voor dit type groendak in vereist, er wordt dan ook een controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige. Dit is niet het geval bij extensieve groendaken.

Onderhoud van intensieve groen daken

Het onderhoud van intensieve groen daken kan u vergelijken met het onderhouden van een tuin, door de zware dakconstructie is het dak beloopbaar wat maakt dat er geen enkel probleem is je daktuin of grasdak degelijk te onderhouden.

Maximun helling intensief groendak

De maximun helling van zo een intensief groedak ligt rond 4 a 5°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Een grasdaken kunnen tot wel 45° hebben. Bij een extensief groendak kan de hellingshoek oplopen tot 60° ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.µ

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Text Size
woensdag, maart 20, 2019

Member Login