Groen daken

Een groendak is een plat of licht hellend dak waarvan de dakbedekking bestaat uit levende planten.groendak

Groene daken hebben groenaanplanting als dakbedekking op daken wordt zolang we al weten vooral in Scandinavische landen alsook in een enkele West-Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland toegepast en staat de laatste decennia bekend onder een modernere vorm als groendak. In Vlaanderen zijn groene daken eerder nog zeldzaam. Toch groeit de belangstelling de laatste jaren ook in Vlaanderen meer en meer voor het aanleggen van groendaken. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve groendaken en intensieve groendaken.

Intensieve groene daken - Daktuinen

Intensieve groendaken bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Uiteraard kan je die alleen aanleggen als die voldoende stevig zijn.
Het intensief groen dak is in alle opzichten vergelijkbaar met een natuurlijke tuin met uitzondering van het feit dat hij zich op het dak bevindt (of bijvoorbeeld bovenop een tunnel).
De grote keuze aan planten laat toe een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren (tuinarchitectuur);
Het dak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden; ook de aanleg van een gazon of een waterpartij behoren tot de mogelijkheden.
Op voorwaarde dat er een voldoende dikke substraatlaag wordt voorzien, is het gebruik van een intensieve begroeiing ( gazon, lage planten, kleine heesters en bomen) mogelijk. Planten met een gevaarlijke wortelgroei komen niet in aanmerking, omdat die gevaarlijk kunnen zijn voor de waterdichting.
Beplanting met een penwortel ( bijvoorbeeld bamboe en riet) kunnen door de opbouwlagen van het groendak groeien en schade berokkenen aan de dakbedekking.Het vereiste onderhoud is vergelijkbaar met een traditionele tuin.

Extensieve groene daken - Vegetatiedaken

Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden, heel eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar.
Bij een extensief groen dak is het niet de bedoeling dat deze vaak betreed wordt. Deze vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten of kruiden, eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar als gebruiksdak. Dit type vegetatie wordt gekenmerkt door een vrije groei en een ongeorganiseerd uitzicht.
Sedums worden geplant in een speciaal hiervoor ontwikkeld substraat van minimale dikte (slechts enkele enkele centimeters) en is onderhoudsarm. De vegetatie is leverbaar onder de vorm van voorgekweekte matten, die uitgerold en goed gelegd moeten worden.
Een dak met sedum erop is onderhoudsvriendelijk als deze bodembedekkend is.
Staan er veel bomen rond het dak dan is het goed om een of twee keer per jaar de afvoeren te controleren en schoon te houden.
Verwijder ook scheuten van bomen (bijv. eikels) en onkruid dat tussen het sedum kan groeien. Maaien hoeft bij sedum niet; enkel langs de randen bijwerken als de sedum te ver doorgroeit. Wanneer er grind langs de randen ligt volstaat het ‘doorrollen’ van het grind.
De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. De substraatlaag is een arme voedingsbodem van korrels, geschikt voor sedum/plantjes en minder voor onkruid. Een substraat laag van vier centimeter en meer is onderhoudsarm. Is de substraat laag dunner dan kan enkele keren per jaar bijvoeren nodig zijn (speciaal groendakvoer is bij groendak verkrijgbaar). Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen. Water geven zal enkel nodig zijn tijdens zeer droge perioden, hoewel plantjes best van water houden op zijn tijd.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Text Size
woensdag, maart 20, 2019

Member Login