Extensieve groendaken worden ook vegetatiedaken genoemd.

extensieve groendaken - vegetatiedaken

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossenvetplanten en kruiden. Dit extensief groendak vergt weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, waardoor ze meestal geen aangepaste dakconstructie vergen en ook kunnen aangelegd worden bij bestaande gebouwen. Let op! U kunt er niet op lopen.

Opbouw van extensieve groendaken

Bij de opbouw van het extensieve groendak bedraagt  de laagdikte een maximum 20 cm. Tussen de 2 cm en 6 cm vinden we beplanting terug zoals mossen en vetplanten, tussen de 8 cm en 12 cm zien we dat er mossen, vetplanten en kruiden groeien en vanaf 12 cm tot ongeveer 21 cm vinden we er vetplanten, gras, struikjes en kruiden terug. Bij intensieve groendaken daarentegen kan de hoogte van de begroeiïg oplopen tot 60 cm en hoger.

Dakcontructie bij extensieve groen-daken

De dakcontructie bij extensieve groendaken moet wel een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 40 tot 100 kg/m² moet kunnen dragen. Er is geen vergunning voor een extensief groendak vereist, er wordt dan ook geen controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige.

Maximun helling extensief groendak

De maximun helling van zo een extensief groedak tussen rond 45° a 60°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Bij een intensieve groendak echter kan door de hogere begroeiing de hellingshoek maximum 4° tot 5° bedragen. Ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.

Onderhoud

Het onderhoud van extensieve groen-daken is vrij beperkt. De dakconstructie van dit soort dak is niet altijd beloopbaar wat maakt dat er toch wel enige voorzichtigheid moet zijn.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Text Size
woensdag, maart 20, 2019

Member Login