Example of Section Blog layout (FAQ section)

Soorten metalen daken

Zinken dak - Zadeldak

zinken dak

Zinken daken waren een groot succes in de jaren ’90 omdat toen gewelfde vormen populair waren. Vandaag de dag zien we dat het zinkdak terug in opmars is hoewel de prijs nog steeds een struikelpunt blijft.

Voordelen van zink:

 • Gemakkelijk in onderhoud.
 • Bruikbaar voor alle dakvormen en dakkapellen.
 • Na verloop van jaren vormt zich op zink een patineerlaag wat zink heel resistent maakt

Nadeel van zink:

Zinken daken zijn moeilijker te isoleren dan pannendaken en er zal namelijk speciaal isolerend materiaal moeten geplaats worden. Enkel gespecialiseerde dakdekkers kunnen een zinken dak plaatsen en isoleren. Sinds enkele jaren bestaan ook zinken leien. Deze zijn ruitvorming en geprepatineerd.

Aluminium dak

aluminium dak

Aluminium wordt al dertig jaar toegepast bij grote bouwprojecten en wordt sinds enige tijd ook toegepast voor woningbouw. Als u kiest voor een aluminium dak weet dan dat aluminium pannelen op maat worden gemaakt en dat ze vastgeniet dienen te worden. Eenmaal klaar, lijkt het een beetje op een ritssluiting.

 • Aluminium is geschikt voor zowel platte en hellende daken en word ook gebruikt worden voor gevelbekleding.
 • Architecturale mogelijkheden zijn eindeloos.
 • Lange levensduur door vooraangebrachte beschermlaag.

Koper dak

koper dak

Dit is een duurzaam materiaal dat vaak gebruikt wordt voor gebogen daken. Koper krijgt zijn kleur en weerstand door oxidatie.

Voordelen van koper:

 • Zeer onderhoudsvriendelijk en resistent.
 • Bestand tegen weer en wind dankzij het groene laagje aan de oppervlakte.
 • Koper kan ook aan de randen gebruikt worden, prachtig voor de afwerking.

Nadelen van koper:

 • Zeer duur in aankoop.
 • Koper zal door een vakman moeten geplaatst worden.

Soorten daken - Metalen Dak

Intensieve groendaken worden ook daktuinen of grasdaken genoemd.

intensieve groendaken - daktuinen - grasdaken

Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

 

Opbouw van het intensieve groendak

De opbouw van het intensieve groendak of daktuinen bedraagt de laagdikte minimum 20 cm tussen de 25 cm en 50 cm vinden we beplanting terug zoals gras, struiken en kruiden. Bij het extensieve groendak daarentegen beperkt de hoogte van de begroeiïg zich erter tot maximum 20 cm.

Dakcontructie bij intensieve groendaken

De dakcontructie bij intensieve groendaken moet ook een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een aangepaste dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 200 kg/m² moet kunnen dragen. Deze hoge norm maakt het dak dan ook veilig beloopbaar. Een vergunning voor dit type groendak in vereist, er wordt dan ook een controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige. Dit is niet het geval bij extensieve groendaken.

Onderhoud van intensieve groen daken

Het onderhoud van intensieve groen daken kan u vergelijken met het onderhouden van een tuin, door de zware dakconstructie is het dak beloopbaar wat maakt dat er geen enkel probleem is je daktuin of grasdak degelijk te onderhouden.

Maximun helling intensief groendak

De maximun helling van zo een intensief groedak ligt rond 4 a 5°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Een grasdaken kunnen tot wel 45° hebben. Bij een extensief groendak kan de hellingshoek oplopen tot 60° ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.µ

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Groen daken

Een groendak is een plat of licht hellend dak waarvan de dakbedekking bestaat uit levende planten.groendak

Groene daken hebben groenaanplanting als dakbedekking op daken wordt zolang we al weten vooral in Scandinavische landen alsook in een enkele West-Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland toegepast en staat de laatste decennia bekend onder een modernere vorm als groendak. In Vlaanderen zijn groene daken eerder nog zeldzaam. Toch groeit de belangstelling de laatste jaren ook in Vlaanderen meer en meer voor het aanleggen van groendaken. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve groendaken en intensieve groendaken.

Intensieve groene daken - Daktuinen

Intensieve groendaken bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Uiteraard kan je die alleen aanleggen als die voldoende stevig zijn.
Het intensief groen dak is in alle opzichten vergelijkbaar met een natuurlijke tuin met uitzondering van het feit dat hij zich op het dak bevindt (of bijvoorbeeld bovenop een tunnel).
De grote keuze aan planten laat toe een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren (tuinarchitectuur);
Het dak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden; ook de aanleg van een gazon of een waterpartij behoren tot de mogelijkheden.
Op voorwaarde dat er een voldoende dikke substraatlaag wordt voorzien, is het gebruik van een intensieve begroeiing ( gazon, lage planten, kleine heesters en bomen) mogelijk. Planten met een gevaarlijke wortelgroei komen niet in aanmerking, omdat die gevaarlijk kunnen zijn voor de waterdichting.
Beplanting met een penwortel ( bijvoorbeeld bamboe en riet) kunnen door de opbouwlagen van het groendak groeien en schade berokkenen aan de dakbedekking.Het vereiste onderhoud is vergelijkbaar met een traditionele tuin.

Extensieve groene daken - Vegetatiedaken

Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden, heel eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar.
Bij een extensief groen dak is het niet de bedoeling dat deze vaak betreed wordt. Deze vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten of kruiden, eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar als gebruiksdak. Dit type vegetatie wordt gekenmerkt door een vrije groei en een ongeorganiseerd uitzicht.
Sedums worden geplant in een speciaal hiervoor ontwikkeld substraat van minimale dikte (slechts enkele enkele centimeters) en is onderhoudsarm. De vegetatie is leverbaar onder de vorm van voorgekweekte matten, die uitgerold en goed gelegd moeten worden.
Een dak met sedum erop is onderhoudsvriendelijk als deze bodembedekkend is.
Staan er veel bomen rond het dak dan is het goed om een of twee keer per jaar de afvoeren te controleren en schoon te houden.
Verwijder ook scheuten van bomen (bijv. eikels) en onkruid dat tussen het sedum kan groeien. Maaien hoeft bij sedum niet; enkel langs de randen bijwerken als de sedum te ver doorgroeit. Wanneer er grind langs de randen ligt volstaat het ‘doorrollen’ van het grind.
De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. De substraatlaag is een arme voedingsbodem van korrels, geschikt voor sedum/plantjes en minder voor onkruid. Een substraat laag van vier centimeter en meer is onderhoudsarm. Is de substraat laag dunner dan kan enkele keren per jaar bijvoeren nodig zijn (speciaal groendakvoer is bij groendak verkrijgbaar). Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen. Water geven zal enkel nodig zijn tijdens zeer droge perioden, hoewel plantjes best van water houden op zijn tijd.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Extensieve groendaken worden ook vegetatiedaken genoemd.

extensieve groendaken - vegetatiedaken

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossenvetplanten en kruiden. Dit extensief groendak vergt weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, waardoor ze meestal geen aangepaste dakconstructie vergen en ook kunnen aangelegd worden bij bestaande gebouwen. Let op! U kunt er niet op lopen.

Opbouw van extensieve groendaken

Bij de opbouw van het extensieve groendak bedraagt  de laagdikte een maximum 20 cm. Tussen de 2 cm en 6 cm vinden we beplanting terug zoals mossen en vetplanten, tussen de 8 cm en 12 cm zien we dat er mossen, vetplanten en kruiden groeien en vanaf 12 cm tot ongeveer 21 cm vinden we er vetplanten, gras, struikjes en kruiden terug. Bij intensieve groendaken daarentegen kan de hoogte van de begroeiïg oplopen tot 60 cm en hoger.

Dakcontructie bij extensieve groen-daken

De dakcontructie bij extensieve groendaken moet wel een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 40 tot 100 kg/m² moet kunnen dragen. Er is geen vergunning voor een extensief groendak vereist, er wordt dan ook geen controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige.

Maximun helling extensief groendak

De maximun helling van zo een extensief groedak tussen rond 45° a 60°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Bij een intensieve groendak echter kan door de hogere begroeiing de hellingshoek maximum 4° tot 5° bedragen. Ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.

Onderhoud

Het onderhoud van extensieve groen-daken is vrij beperkt. De dakconstructie van dit soort dak is niet altijd beloopbaar wat maakt dat er toch wel enige voorzichtigheid moet zijn.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Platte Daken

Soorten Platte Daken

Koud Plat Dak

koud plat dakKoude platte daken zijn zo van opbouw dat de isolatie zich niet onder de dakbedekking maar onder het dak zelf bevind, met een ventilerende luchtlaag tussen de isolatie en de dakbedekking. Koude platte daken worden zelden gebruikt wegens condensatieproblemen, Warme Daken daarentegen worden het meest toegepast.

Omgekeerd Plat Dak

omgekeerd plat dakBij de opbouw van een omgekeerd plat dak wordt de isolatie op de dakafdichting geplaatst waarop men dan eventuel een ballastlaag legt om het wegwaaien bij stormweer tegen te gaan. Omgekeerde daken zijn eenvoudiger op te bouwen dan warme daken, geen dampscherm nodig omwille van de waterdichte dakbedekking onder de isolatie- laag. Bij renovaties kan het omgekeerd dak een interessant alternatief zijn, verkeerd de bestaande dakbedekking nog in goede staat moet men deze niet verwijderderen.

Warm Plat Dak

warm plat dakBij de opbouw van warme platte daken ligt de isolatie tussen het dakbeschot en dakafdichting. Deze vertrekt vanaf de dakvloer, deze kan een houten draagvloer of welfsels zijn. Vervolgens plaatst men hierop een dampscherm met een laag isolatie. Dampschermen behoren tot een van de  belangrijkste aspecten van warme daken, dit beschermt de isolatie tegen condensatievocht uit ondergelegen ruimtes. Bovenop de isolatie wordt een waterdichte dakafdichting geplaatst, bv. Epdm rubber, roofing of PVC folie. Omdat deze bedekking rechtstreeks wordt blootgesteld aan wisselende weersinvloeden zal de waterdichtende toplaag van een warm dak kwalitatief beter moeten zijn dan die vaneen omgekeerd dak. Platte warme daken zijn tegenwoordig meest van toepassingen en biedt bouwfysisch de beste resultaaten.

PVC-folie

PVC folie kan men op drie manieren plaatsen. Het kan gelast, losliggend gelijmd of mechanisch bevestigd worden. PVC wordt net zoals epdm en roofing in banen gelegd waardoor naadverbindingen niet te vermijden zijn. Gewapende PVC-folie met glasvezel krijgt de voorkeur boven gewapende PVC-folie met polyester. PVC-folie is minder duurzaam en fragieler dan Epdm rubber of roofing en bovendien niet altijd UV-bestendig.

Epdm - Bitumen - Roofing

De Epdm, bitumen of roofing dakbedekking is tegenwoordig gewapend wat een pluspunt betreft duurzaamheid. Roofing heeft nog steeds een minder goede naam, maar is kwalitatief sterk verbeterd ten opzichte van vroeger. Roofing is verkrijgbaar op rollen en diendt in banen gelegd te worden dus dienen er veel naadverbindingen gelast te worden. Het leggen van roofing gebeurd met een gasbrander.

Meer artikelen...

Text Size
vrijdag, februari 15, 2019

Member Login