Example of Section Blog layout (FAQ section)

Rieten Daken - Riet daken

Rieten dak

RietdakRieten daken worden gemaakt van eenjarig riet omdat eerjarig riet hier voor niet geschikt is. Na enige tijd verweert het bovenste riet en kan er alg en mos-vorming plaatsvinden. Laat tijdig je rieten dak ontmossen. Waarna het riet weer moet worden aangeklopt. Worden rietendaken niet tijdig ontmost zal dit een sterk negatieve invloed hebben op de levensduur. Om te voorkomen dat vogels het riet langs de nok lostrekken is hier regelmatig ook nog een strook fijnmazig kopergaas over het riet gespannen.
Rieten dakbedekking word al eeuwenlang gebruikt voornamelijk bij hellende daken. Naast stro en heideplaggen was riet vroeger de goedkoopste optie voor de dakbedekking, tegenwoordig wordt het vooral toegepast bij exclusieve woningen. In veel gevallen bestaan deze daken gedeeltelijk uit riet (het hellend gedeelte) en uit dakpannen (het minder hellend gedeelte). Kenmerkend aan deze dakpannen is dat ze natuurrood gestookt en/of blauwduifgrijs gesmoord zijn.

Kwaliteit dak-riet

Niet elk riet is geschikt als dakbedekking. Het kwalitatief geschikte riet, dakdekkers-riet moet droog zijn, niet verspocht (door vocht aangetast) en heeft een diameter van 5 tot 8 mm. Bij varierende diktes ademt het dakriet meer waardoor het minder gauw dicht zal slaan. Zowel goed als slecht dakdekkers-riet kan overal vandaan komen. Vanuit China worden sinds 2005 zeecontainers met gesorteerd dakriet geïmporteerd. Van alle riet gebruikt voor dakbedekkingen is 35% afkomstig uit Nederland. Goede rietdaken moeten 25 jaar meegaan hoewel daken met een leeftijd van 40 jaar geen uitzondering zijn, hierbij is dan ook zeer goed gesorteerd en kwalitatief dakriet gebruikt.

Het rieten dak moet daarnaast voldoende helling hebben en de rietbedekking een voldoende dikte (28 tot 30 cm), om waterinfiltratie tegen te gaan. Het dak moet minimaal een helling hebben van 30 graden met een maximum lengte van ongeveer 2,5 meter. De levensduur van rietdaken wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van het dakriet, de hellingshoek en de lengte van het rieten dak spelen ook een grootte rol. De levensduur bij een helling van 25 graden is tot 15 jaar, bij 30 graden 10 tot 20 jaar, bij 45 graden 25 tot 45 jaar en bij 50 graden 35 jaar en langer. Vlakkere hellingen kunnen eventueel wel op korte dakkapellen toegepast worden.

Riet Eigenschappen

  • Riet heeft een gewicht van ongeveer 130 kg per kubieke meter, dit houdt in dat een rieten dak met een dikte van 30 cm ongeveer 39 kg per m2 weegt. Is dus lichter dan dakpannen en leien en verminderd dus de belasting van de dakconstructie.
  • Door een lage warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,20 W/mK is dit een zeer goede isolator, houdt warmte goed vast in de winter en buiten in de zomer.

Rietdekken

Het daken riet dakdekken van een is een gespecialiseerd beroep. Wilt u een rieten dakbedekking, schakel hiervoor een professionele rietdekker in met een goed portfolio.
Vooral na 1995 komt het voor om in plaats van een traditioneel "open" dak, het riet direct op het dakbeschot en/of platen vast te schroeven, waardoor het riet dan aan de binnenkant is afgedekt, "gesloten": een geheel nieuwerwetse gesloten constructie. Dit is dus een gesloten én geschroefd dak. Het is wel minder brandgevaarlijk dan een traditioneel gedekt "open" dak en geeft ook minder tocht en stof. Waarschijnlijk het best wordt echter een combinatie van beide door na het dakbeschot of de beplating toch weer een extra open spouw aan te brengen. Dit wordt naast kwalitatief goed riet ook aanbevolen door de Stichting "Het traditionele Riet Dak" (HTRD). Voor houvast op het rietdak maakt de HTRD rietdekker verder gebruik van rietdekstoelen en dwarsbomen. De rietdekstoel heeft pinnen waardoor deze vast op het riet ligt. De steunbomen worden ook met ijzeren pinnen tijdelijk vastgezet.

Brandgevaar

Kosten voor de brandverzekering voor woningen met rieten dakbedekking liggen hoger dan bij woningen met een leien- of pannendak. Bij rietdaken gedekt volgens het vrij nieuwe "gesloten"-daksysteem ( Een beplaat dak met steenwol platen dewelke het dak van binnenuit weert tegen brand ) hiervoor zijn de kosten vergelijkbaar met een pannendak, een nadeel van deze constructie is een minder snelle droging. Daarom dat bij een gesloten daksysteem het belangrijk is deze af te dekken met dekzeilen en ervoor te zorgen dat er geen vocht tussen het dakbeschot en de rietdekking komt. Het dak kan voorzien worden van bliksemafleiders en brandpreventie installaties die bij brand het dak nathouden.

Text Size
vrijdag, februari 15, 2019

Member Login