Example of Section Blog layout (FAQ section)

Intensieve groendaken worden ook daktuinen of grasdaken genoemd.

intensieve groendaken - daktuinen - grasdaken

Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

 

Opbouw van het intensieve groendak

De opbouw van het intensieve groendak of daktuinen bedraagt de laagdikte minimum 20 cm tussen de 25 cm en 50 cm vinden we beplanting terug zoals gras, struiken en kruiden. Bij het extensieve groendak daarentegen beperkt de hoogte van de begroeiïg zich erter tot maximum 20 cm.

Dakcontructie bij intensieve groendaken

De dakcontructie bij intensieve groendaken moet ook een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een aangepaste dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 200 kg/m² moet kunnen dragen. Deze hoge norm maakt het dak dan ook veilig beloopbaar. Een vergunning voor dit type groendak in vereist, er wordt dan ook een controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige. Dit is niet het geval bij extensieve groendaken.

Onderhoud van intensieve groen daken

Het onderhoud van intensieve groen daken kan u vergelijken met het onderhouden van een tuin, door de zware dakconstructie is het dak beloopbaar wat maakt dat er geen enkel probleem is je daktuin of grasdak degelijk te onderhouden.

Maximun helling intensief groendak

De maximun helling van zo een intensief groedak ligt rond 4 a 5°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Een grasdaken kunnen tot wel 45° hebben. Bij een extensief groendak kan de hellingshoek oplopen tot 60° ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.µ

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Extensieve groendaken worden ook vegetatiedaken genoemd.

extensieve groendaken - vegetatiedaken

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossenvetplanten en kruiden. Dit extensief groendak vergt weinig onderhoud. De belasting van deze daken is geringer, waardoor ze meestal geen aangepaste dakconstructie vergen en ook kunnen aangelegd worden bij bestaande gebouwen. Let op! U kunt er niet op lopen.

Opbouw van extensieve groendaken

Bij de opbouw van het extensieve groendak bedraagt  de laagdikte een maximum 20 cm. Tussen de 2 cm en 6 cm vinden we beplanting terug zoals mossen en vetplanten, tussen de 8 cm en 12 cm zien we dat er mossen, vetplanten en kruiden groeien en vanaf 12 cm tot ongeveer 21 cm vinden we er vetplanten, gras, struikjes en kruiden terug. Bij intensieve groendaken daarentegen kan de hoogte van de begroeiïg oplopen tot 60 cm en hoger.

Dakcontructie bij extensieve groen-daken

De dakcontructie bij extensieve groendaken moet wel een heel gewicht aankunnen, daarom wordt voorgeschreven dat hier een dakconstructie nodig is die gemakkelijk een belasting van 40 tot 100 kg/m² moet kunnen dragen. Er is geen vergunning voor een extensief groendak vereist, er wordt dan ook geen controle uitgevoerd op de draagkracht van de constructie door een deskundige of bouwkundige.

Maximun helling extensief groendak

De maximun helling van zo een extensief groedak tussen rond 45° a 60°, deste hoger de beplanting deste minder de hellingshoek mag zijn. Bij een intensieve groendak echter kan door de hogere begroeiing de hellingshoek maximum 4° tot 5° bedragen. Ook weer afhankelijk van de hoogte van de beplanting.

Onderhoud

Het onderhoud van extensieve groen-daken is vrij beperkt. De dakconstructie van dit soort dak is niet altijd beloopbaar wat maakt dat er toch wel enige voorzichtigheid moet zijn.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Groen daken

Een groendak is een plat of licht hellend dak waarvan de dakbedekking bestaat uit levende planten.groendak

Groene daken hebben groenaanplanting als dakbedekking op daken wordt zolang we al weten vooral in Scandinavische landen alsook in een enkele West-Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland toegepast en staat de laatste decennia bekend onder een modernere vorm als groendak. In Vlaanderen zijn groene daken eerder nog zeldzaam. Toch groeit de belangstelling de laatste jaren ook in Vlaanderen meer en meer voor het aanleggen van groendaken. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve groendaken en intensieve groendaken.

Intensieve groene daken - Daktuinen

Intensieve groendaken bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Uiteraard kan je die alleen aanleggen als die voldoende stevig zijn.
Het intensief groen dak is in alle opzichten vergelijkbaar met een natuurlijke tuin met uitzondering van het feit dat hij zich op het dak bevindt (of bijvoorbeeld bovenop een tunnel).
De grote keuze aan planten laat toe een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren (tuinarchitectuur);
Het dak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden; ook de aanleg van een gazon of een waterpartij behoren tot de mogelijkheden.
Op voorwaarde dat er een voldoende dikke substraatlaag wordt voorzien, is het gebruik van een intensieve begroeiing ( gazon, lage planten, kleine heesters en bomen) mogelijk. Planten met een gevaarlijke wortelgroei komen niet in aanmerking, omdat die gevaarlijk kunnen zijn voor de waterdichting.
Beplanting met een penwortel ( bijvoorbeeld bamboe en riet) kunnen door de opbouwlagen van het groendak groeien en schade berokkenen aan de dakbedekking.Het vereiste onderhoud is vergelijkbaar met een traditionele tuin.

Extensieve groene daken - Vegetatiedaken

Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten en kruiden, heel eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar.
Bij een extensief groen dak is het niet de bedoeling dat deze vaak betreed wordt. Deze vegetatiedaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten of kruiden, eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar als gebruiksdak. Dit type vegetatie wordt gekenmerkt door een vrije groei en een ongeorganiseerd uitzicht.
Sedums worden geplant in een speciaal hiervoor ontwikkeld substraat van minimale dikte (slechts enkele enkele centimeters) en is onderhoudsarm. De vegetatie is leverbaar onder de vorm van voorgekweekte matten, die uitgerold en goed gelegd moeten worden.
Een dak met sedum erop is onderhoudsvriendelijk als deze bodembedekkend is.
Staan er veel bomen rond het dak dan is het goed om een of twee keer per jaar de afvoeren te controleren en schoon te houden.
Verwijder ook scheuten van bomen (bijv. eikels) en onkruid dat tussen het sedum kan groeien. Maaien hoeft bij sedum niet; enkel langs de randen bijwerken als de sedum te ver doorgroeit. Wanneer er grind langs de randen ligt volstaat het ‘doorrollen’ van het grind.
De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. De substraatlaag is een arme voedingsbodem van korrels, geschikt voor sedum/plantjes en minder voor onkruid. Een substraat laag van vier centimeter en meer is onderhoudsarm. Is de substraat laag dunner dan kan enkele keren per jaar bijvoeren nodig zijn (speciaal groendakvoer is bij groendak verkrijgbaar). Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen. Water geven zal enkel nodig zijn tijdens zeer droge perioden, hoewel plantjes best van water houden op zijn tijd.

Groendaken Limburg - Tuinwerken Muziek

Soorten daken - Groen Dak

Text Size
woensdag, maart 20, 2019

Member Login